Warunki pełnomocnictwa

WARUNKI PEŁNOMOCNICTWA

Dotyczące odbioru ze sklepu towaru zamówionego przy użyciu 
elektronicznej platformy  internetowej www.sklep-piwnicepoltorak.pl 

 1. Postanowienia ogólne:
 1.  Warunki pełnomocnictwa mają zastosowanie w razie zawarcia umowy sprzedaży w sklepie prowadzonym przez firmę PIWNICE PÓŁTORAK WINE & SPIRITS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000834302,NIP 813383703 i jej wykonania za pośrednictwem Pełnomocnika. W pozostałym zakresie zastosowanie ma Regulamin.
 2. Definicje stosowane w Regulaminie mają zastosowanie w Warunkach pełnomocnictwa. Dodatkowe stosowane definicje:

1)          Regulamin – Regulamin zamieszczony na stronie https://sklep-piwnicepoltorak.pl/pl/i/Regulamin/3

2)          Warunki pełnomocnictwa – niniejszy dokument, stanowiący załącznik do Regulaminu;

3)          Pełnomocnik - osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i dostarczeniu go na adres wskazany przez Klienta, i/lub zapłaty za Towar, na zasadach określonych w Warunkach pełnomocnictwa.

 1. Sklep prowadzony jest przez PIWNICE PÓŁTORAK WINE & SPIRITS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000834302,NIP 813383703 i znajduje się przy u Al. Pod Kasztnami 10 w Rzeszowie (miejsce zawarcia umowy). Umowa sprzedaży zawsze jest zawierana i wykonywana w Sklepie przy Al. Pod Kasztnami 10 w Rzeszowie.
 1. Pełnomocnik
 1. Pełnomocnik jest odrębnym od Sprzedawcy podmiotem prawa, nie zawiera umowy sprzedaży we własnym imieniu, ale działa w imieniu i na rzecz Klienta w zakresie oznaczonym w treści pełnomocnictwa.
 2. Poprzez skorzystanie z usług Pełnomocnika Klient upoważnia Pełnomocnika do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu (przy u Al. Pod Kasztnami 10 w Rzeszowie) i dostarczeniu go na adres wskazany przez Klienta, i/lub zapłaty w jego imieniu za Towar.
 3. Skorzystanie z usług Pełnomocnika wymaga:

1)          złożenia Zamówienia za pośrednictwem https://sklep-piwnicepoltorak.pl/;

2)          prawidłowej rejestracji w https://sklep-piwnicepoltorak.pl/ oraz wyboru opcji dostawy przez Pełnomocnika;

3)          złożenia oświadczeń w sprawie Regulaminu, Warunków pełnomocnictwa i innych, zgodnie z informacjami na https://sklep-piwnicepoltorak.pl/;

4)          podania wymaganych danych osobowych, niezbędnych do realizacji Zamówienia.

 1. Klient udziela pełnomocnictwa Pełnomocnikowi wybranemu spośród wskazanych w https://sklep-piwnicepoltorak.pl/ na etapie składania Zamówienia przy wyborze opcji dostawy. Pełnomocnikiem może być także Sprzedawca . W takiej sytuacji Klient oświadcza ,że wyraża zgodę by Pełnomocnikiem była druga strona Umowy sprzedaży(tj. Sprzedawca).
 2. Wynagrodzenie Pełnomocnika, w tym koszty dostawy Towaru, wskazane są w https://sklep-piwnicepoltorak.pl/pl/i/Czas-realizacji-zamowienia/5. Klient uiszcza wynagrodzenie Pełnomocnika wraz z zapłatą ceny za Towar, zgodnie z Regulaminem.
 3. W przypadku płatności przed odbiorem Klient upoważnia Pełnomocnika do odbioru wynagrodzenia i kosztów dostawy Towaru od Sprzedawcy.

III.  Dodatkowe uwagi

 1. W celu potwierdzenia pełnoletniości Kupującego Pełnomocnik jest uprawniony do domagania się od Kupującego przesłania drogą elektroniczną skanu lub okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 2. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje na to, że jest nietrzeźwa.
 1.  Odstąpienie 
 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od skorzystania z usług Pełnomocnika bez podania przyczyny i do czasu odbioru Towaru przez Pełnomocnika.
 2. Sprzedawca informuje, że spełnienie świadczenia na rzecz i na żądanie Konsumenta przed upływem terminu na odstąpienia od umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta może spowodować utratę prawa do odstąpienia.
 3. Prawo odstąpienia od skorzystania z usług Pełnomocnika wykonuje się poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, którego wzór stanowi załącznik do Warunków pełnomocnictwa. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: sklep.piwnicepoltorak@gmail.com lub w inny sposób nie budzący wątpliwości, że oświadczenie dotarło do Sprzedawcy.
 4. W przypadku odstąpienia od skorzystania z usług Pełnomocnika Towar może być wydany wyłącznie  w Sklepie zaś Kupujący ma możliwość wyboru innego Pełnomocnika.
 5. W przypadku odstąpienia od skorzystania z usług Pełnomocnika do czasu odbioru Towaru przez Pełnomocnika, Klient otrzyma zwrot wynagrodzenia Pełnomocnika. Kwota ta zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient złoży wyraźne oświadczenie o innym sposobie działania.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep lub Pełnomocnika w celach związanych z realizacją lub zawarciem umowy na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, w tym uzyskiwania informacji, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 2. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie ma Regulamin lub odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl